Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wat ons glo

 

  • Ons glo in die Drie-enige God die Vader, Die Seun -  Jesus Christus en die Heilige Gees
  • Ons Glo dat elkeen wat in Jesus Christus glo sal gered word en nie uit werke nie
  • Ons glo dat ons gered word uit genade maar ook dat ons nie kan bly in sonde nie en dat ons die werke en sonde van die ou-mens moet afsterf
  • Ons glo in die gawes en werking van die Heilige Gees, spreking in tale, lofprys en aanbidding
  • Ons glo dat die Woord van God lewend en waar is.
  • Ons glo dat Jesus terug kom om ons as Sy kinders te kom haal en dan by Hom te wees vir ewig
  • Ons glo dat God is 'n God van liefde en straf ons nie en daarom Sy seun Jesus gestuur het om vir ons lewe in oorvloed te gee
  • Ons glo in die doop deur onderdompeling en daardeur 'n getuie te word dat die sondige mens afgesterf is.
  • Ons glo dat kindertjies ingeseen word soos Jesus ons geleer het.
  • Ons glo in die volle gebruik en eerbiedige gebruik van die nagmaal.

Inseen v babasInseen v babas

DoopdiensteDoopdienste