Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

El Roi Ministries is 'n plek van aanbidding waar ons sterk leun op die leiding van die Heilige Gees en sy werke, tale, genesing en beweging toetaal voorgang gee bo enige program of menslike idees

 

Indien u tans nie betrokke is by 'n gemeente nie en u voel veilig in 'n eg pinkster bediening is El Roi Teater die plek vir u.

 

El Roi Ministries is 'n gemeente wat ontstaan het met die hoofdoel voor oë, en dit is om 'n plek van aanbidding te skep.

Ons vra nie van waar jy kom of hoekom jy seer gekry het nie. Ons wil net 'n hawe skep waar jy rus kan vind.

Ons is baie ingestel op die werking en beweging van die Heilige Gees en is daarom nie baie gebonde aan 'n spesifieke program of tydsbeperkinge nie.

El Roi beteken dit is die plek waar God jou sien. Soms is dit net nodig dat ons weer God se liefde besef en dit nie gaan oor hoe goed jy is nie, maar oor hoe goed God is.

Ons wil graag bekend wees as 'n gemeente wat hande vat, uitrek na ander en so Jesus se laaste opdrag respekteer en uitvoer :" Gaan dan heen en maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het."